Rada Rodziców

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie:

BIP

ul. Książąt Pomorskich 16-18

81-749 SOPOT

NIP: 585 14 58 635

REGON: 190 408 676

numer konta:

Bank Pocztowy S.A. o/Sopot

71 1320 1120 7500 3627 2000 0001