Projekt "Droga do sukcesu"

projekt_unijny

projekt

 

Od 1.09.2016 r. Gmina miasta Sopotu realizuje projekt „Droga do sukcesu”, który jest współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 30.06.2018 r.

Celem projektu jest wyrównanie kompetencji kluczowych uczniów klas pierwszych i podniesienie kompetencji uczniów klas wyższych szkół ponadgimnazjalnych w Sopocie w zakresie zagadnień przyrodniczo-matematycznych i języków obcych. Wsparciem zostali objęci uczniowie naszej szkoły, którzy biorą udział w zajęciach z biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki (w tym pogotowie matematyczne) i języka angielskiego. Dodatkowo zostaną doposażone pracownie geograficzne, biologiczne, fizyczne, chemiczne i matematyczne.

Projekt przewiduje też podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu dydaktycznego oraz umiejętności porozumiewania się z uczniami i ich motywowania (tutoring).

Trzecią grupa beneficjentów są rodzice, dla których przewidziane są szkolenia w zakresie motywowania swoich dzieci do zdobywania wiedzy.

Uczniowie realizują zajęcia w laboratoriach Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Stacji Morskiej w Helu.

pracownie

laboratoria

um

wydzial_chemiczny

park_naukowy

wycieczki

Grupa biologiczno-chemiczna mikroskopowała w sobotnie przedpołudnie w “Drodze do Sukcesu” z panią Małgorzatą Miękus
Architekci i humaniści też nie próżnowali, ciężko pracowali nad rozwiązaniem zagadnień matematycznych wraz z panem Krzysztofem Jasińskim.