Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

im. Marii Skłodowskiej-Curie

81-749 SOPOT, ul. Książąt Pomorskich 16-18

 

e-mail: szkola@1losopot.pl

tel./fax 58 551 14 93

Rada Rodziców 
ul. Książąt Pomorskich 16-18
81-749 Sopot

73 1160 2202 0000 0001 5213 5357