Klasa politechniczno-ekonomiczna

4

4

4

4

 
PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE PODCZAS REKRUTACJI:
JĘZYK POLSKI
MATEMATYKA
JĘZYK ANGIELSKI
INFORMATYKA

10