Dyrekcja i KadraStruktura organizacyjna I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie:

Dyrekcja:

Dyrektor Szkoły– mgr Wiesława Kaszubowska

Wicedyrektor – mgr Hanna Jaśkiewicz

Wicedyrektor – mgr Grzegorz Szymański

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/20

 

LICEUM 3-letnie

1A- Szymańska Dorota

1B- Janus – Maźniewska Jadwiga

1C- Miękus Małgorzata

1E- Gemel Ewa

2a – Kłosowska Iwona

2b – Zblewska Urszula

2c – Szocik Kamila

2e – Szubiak Katarzyna

3ae – Jasiński Krzysztof

3b – Pater Magdalena

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

1d – Eiselt Maria

2d – Politewicz Patrycja

3d – Leszczyński Ireneusz

LICEUM 4-letnie

1a- Adamowicz Mirosława

1b- Szewczyk Anna

1c- Roczyniewska Karolina

1e- Kopacz Agnieszka

Kadra Pedagogiczna:

mgr Adamowicz Mirosława – fizyka, matematyka

mgr Bieniewska Krystyna – język polski, WOK

mgr Błocka Antonina – aksonometria

mgr Bobrowska Małgorzata – język polski

mgr Bray Renata – nauczyciel biblioteki

mgr inż. Dorochowicz Marzena – informatyka

mgr Eiselt Maria – historia i WOS

mgr inż. Gemel Ewa – matematyka

mgr Grodek Anna- etyka, filozofia

mgr Grzywacz Ewa – język niemiecki

mgr Grzelak Maria –nauczyciel biblioteki

mgr Gugała-Poniatowska Joanna- rysunek studyjny

mgr Jankowska Anna – język angielski

mgr Janus-Maźniewska Jadwiga – język niemiecki

mgr Jasiński Krzysztof – matematyka

dr Kapela-Bagińska Beata – język polski, retoryka

mgr Kaproń Eulalia – biologia, przedsiębiorczość, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Kaszubowska Wiesława – matematyka

mgr Kłosowska Iwona – historia i WOS

dr Kopacz Agnieszka- język polski

mgr Kociołek Janusz- trener SMS

mgr Korba Damian – trener SMS

mgr Korzistka Grażyna – geografia

mgr Kościńska Grażyna- chemia

mgr Sylwia Olszewska -język angielski

mgr Leszczyński Ireneusz – wychowanie fizyczne

mgr Michałowska Aleksandra – wychowanie fizyczne

mgr inż. Miękus Małgorzata – biologia, chemia

mgr Narudzka Małgorzata – religia

mgr Pater Magdalena – łacina i język angielski

mgr Penar Katarzyna – wychowanie fizyczne

mgr Politewicz Patrycja – język angielski

mgr Putra Marcin- informatyka

mgr Roczyniewska Karolina – fizyka i przedsiębiorczość

mgr Rudzińska Janina-

mgr Shefton Penelope – język angielski

mgr Siewruk Adam- trener SMS

mgr Skowrońska Iwona – historia

mgr Starobrat Andrzej – pedagog

dr hab. Strzelecki Wojciech – rysunek studyjny

mgr Szewczyk Anna – język polski

mgr Szocik Kamila- chemia

mgr Szubiak Katarzyna – język polski, WOK, retoryka

mgr Szymańska Dorota- matematyka

mgr Szymański Grzegorz- wychowanie fizyczne

mgr Hanna Wasilewska-psycholog

mgr Zblewska Urszula – historia, WOS, przedsiębiorczość

mgr Więcek Daria