Dyrekcja i Kadra

 

Dyrekcja:

Dyrektor Szkoły– mgr Wiesława Kaszubowska

Wicedyrektor – mgr Hanna Jaśkiewicz

Wicedyrektor – mgr Grzegorz Szymański

 

Kadra Pedagogiczna:

mgr Adamowicz Mirosława – fizyka, matematyka

mgr Bieniewska Krystyna – język polski, WOK

mgr Breza – Wójcik – język angielski

mgr Bobrowska Małgorzata – język polski

mgr inż. Dorochowicz Marzena – matematyka, informatyka

mgr Eiselt Maria – historia i WOS

mgr inż. Gemel Ewa – matematyka

mgr Glaza Kamila – chemia

mgr Gołębiowska Katarzyna – język angielski

mgr Grodek Anna- etyka, filozofia

mgr Grzywacz Ewa – język niemiecki

mgr Grzelak Maria –nauczyciel biblioteki

mgr Gugała-Ponikowska Joanna- rysunek studyjny

mgr Jankowska Anna – język angielski

mgr Janus-Maźniewska Jadwiga – język niemiecki

mgr Jasiński Krzysztof – matematyka

mgr Kaproń Eulalia – biologia, przedsiębiorczość, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Kaszubowska Wiesława – matematyka

mgr Kłosowska Iwona – historia i WOS

dr Kopacz Agnieszka- język polski

mgr Kociołek Janusz- trener SMS

mgr Korba Damian – trener SMS

mgr Korzistka Grażyna – geografia, ekonomia w praktyce

mgr Kościńska Grażyna- chemia

mgr Książkiewicz Dorota- ekonomia

mgr Leszczyński Ireneusz – wychowanie fizyczne

mgr Mania Ewa- geografia, przyroda

mgr Matyniak-Baran Agnieszka – język polski

mgr Michałowska Aleksandra – wychowanie fizyczne

mgr inż. Miękus Małgorzata – biologia

mgr Narudzka Małgorzata – religia urlop

mgr Olszewska Sylwia -język angielski

mgr Ossowska-Szczepańska Anna – język angielski

mgr Penar Katarzyna – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Politewicz Patrycja – język angielski

mgr Putra Marcin- informatyka

mgr Roczyniewska Karolina – fizyka, podstawy przedsiębiorczości, przyroda

mgr Siewruk Adam- trener SMS

mgr Skowrońska Iwona – historia, WOS

mgr Starobrat Andrzej – pedagog

dr hab. Strzelecki Wojciech – rysunek studyjny

mgr Szczukiewicz Monika- historia sztuki

mgr Szewczyk Anna – język polski, nauczanie j. polskiego jako obcego

mgr Szota Sławomir – reigia

mgr Szubiak Katarzyna – język polski, WOK

mgr Szymańska Dorota- matematyka

mgr Szymański Grzegorz- wychowanie fizyczne

mgr Hanna Wasilewska-psycholog

mgr Zblewska Urszula – historia, WOS, przedsiębiorczość