Dokumentacja

Po naciśnięciu przycisku , odpowiedni dokument zapisywany jest w folderze Pobrane na dysku komputera

KALENDARIUM 2020/2021

 

Procedura funkcjonowania I LO w czasie pandemii

 

Procedury szybkiego reagowania

 

Zasady pracy zdalnej

 

Regulamin uczestniczenia w zajęciach zdalnych

 

Porcedura przeciwdziałania wykluczeniu

 

Uchwała Rady Miasta

 

STATUT SZKOŁY

 

 

WEWNĘTRZE ZASADY OCENIANIA

 

Klauzula informacyjna-RODO

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

 

REGULAMINY

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

 

DLA RODZICA I UCZNIA

 

ŚWIADCZENIA SOCJALNE