Nasza Patronka **Maria Skłodowska-Curie**

**Maria Skłodowska-Curie**

Wielka polska wynalazczyni i pierwsza laureatka dwóch nagród nobla ( z fizyki nad zjawiskiem promieniotwórczości oraz chemii za odkrycie pierwiastków polonu i radu). Znana na całym świecie kobieta nauki. To dzięki Niej prowadzono także badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Nauce poświęciła niemal całe życie.
Rozpoczynamy tydzień, który będzie przybliżał nam biograficznie oraz twórczo NASZĄ PATRONKĘ.
Zapraszamy dzisiaj do foto-galerii portretów!


**Nasza Patronka** to też wspaniała inspiracja w świecie literatury, teatru oraz filmu, życie naukowe, prywatne zostało zapisane na kartach niejednej publikacji, przedstawione w sztukach teatralnych czy filmie.
Oto namiastka wybranych dzieł literackich, filmowych

Wizerunek dwukrotnej noblistki możemy podziwiać na monetach, banknotach czy znaczkach pocztowych oto kilka wybranych barwnych, graficznie opracowanych dzieł.

Tydzień z Marią Skłodowską-Curie kończymy prezentacją projektów rysunkowych i graficznych związanych z naszą Patronką.