Stypendia Prezydenta Miasta Sopotu

Serdecznie gratulujemy stypendystom Prezydenta Miasta Sopotu 👍
Stypendia uzyskali następujący uczniowie:
Piotr Bobka 2DG
Wiktor Jaszczerski 2DG
Bartosz Olechnowicz 2DG
Rozalia Jankowska 3BG
Zuzanna Zakrzewska 3EG.
Życzymy wam dalszych sukcesów