Zajęcia z prawa karnego w ramach programu Adwokat przydaje się w życiu


Zajęcia z prawa karnego w ramach programu Adwokat przydaje się w życiu ruszyły w grupie prawnej w klasie 1BG – we wtorkowy poranek “na tapecie” było prawo materialne, zilustrowane barwnymi przykładami przez Pana mec. Łukasza Kodłubańskiego. Czekamy na kolejne zajęcia by omówić kwestię obrony koniecznej.