Rysunek studyjny na Politechnice


Na Politechnice wydz. Architektury trwa sesja – studenci przygotowują się do egzaminów semestralnych a My- klasy architektoniczne dzielnie pracujemy: rysunek studyjny- “Martwa natura” z oswajaniem przestrzeni PG.