1949/1950

1949/1950

 

 1. Adriański Zbigniew
 2. Basińska Maria
 3. Bieliński Zdzisław
 4. Bogacz Albin
 5. Brzoskowski Edmund
 6. Bukowski Zbigniew
 7. Burkwicz Wiesław
 8. Chodynicki Zbigniew
 9. Chumiak Andrzej
 10. Chwieralski Zdzisław
 11. Danieluk Mieczysław
 12. Daniluk Ryszard
 13. Daun Henryk
 14. Downarowicz Olgierd
 15. Drzewiński Marek
 16. Dziubczyński Jerzy
 17. Ferena Jan
 18. Folewarski Jerzy
 19. Gałutowski Bogdan
 20. Gawski Zbigniew
 21. Góra Stanisław
 22. Górecki Leszek
 23. Hajdel Lech
 24. Harasimowicz Stanisław
 25. Hebbst Jan
 26. Jagiełka Krystyna
 27. Jakubowski Włodzimierz
 28. Janczakowski Włodzimierz
 29. Joleński Andrzej
 30. Konopiński Sławomir
 31. Korwin-Piotrowski Andrzej
 32. ldzior Mierchin
 33. Lewicki Kazimierz
 34. Lipiński Jerzy
 35. Lis Czesław
 36. Lubek Juliusz
 37. Lubieński Tadeusz
 38. Majkowski Klemens
 39. Marchwiak Jerzy
 40. Myszkowski Eugeniusz
 41. Niekrasz Stefan
 42. Niwiński Zdzisław
 43. Nowosielska Honorata
 44. Ormisowski Jerzy
 45. Osiecki Ryszard
 46. Ożana Edward
 47. Parusiński Ksawery
 48. Pawlicki Zbigniew
 49. Pietras Zdzisław
 50. Piterła lrena
 51. Pniewska Eugenia
 52. Rojewska Maria
 53. Sawka Mieczysław
 54. Siemaszko Irena
 55. Siewierski Edward
 56. Szatan Ryszard
 57. Szpakowski Czesław
 58. Tarczyński Stanisław
 59. Tęcza Ryszard
 60. Tomaszunas Tadusz
 61. Tomczyk Ryszard
 62. Topolewicz Eryk
 63. Trochimiuk Zbigniew
 64. Trybusicwicz Janusz
 65. Walkiewicz Stanisław
 66. Wilczyński Witold
 67. Winnicki Stanisław
 68. Wiwwiórkowski Edward
 69. Wojciechowicz Edward
 70. Życki Tomasz